kalendarium
Środa, 2018-11-21
Imieniny:
Janusza, Marii
kalendariummenumenuankieta

W szkole najbardziej podoba mi się to, że:

Pokaż wyniki
ankietapoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

poleć nas
Logo BIP
https://www.facebook.com/pages/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-ks-Jana-Twardowskiego-w-Kru%C5%BClowej-Wy%C5%BCnej/317527041606148?pnref=lhc
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminagrybow
http://uczniowskiee-portfolio.blogspot.com/

Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie dni wolnych

Jesteś tu: » Strona startowa » Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego » Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie dni wolnych

Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie dni wolnych

Zarządzenie Nr 6/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krużlowej Wyżnej

z dnia 14 września 2017 r.


w sprawie : organizacji roku szkolnego w tym ustalenia dni wolnych od  zajęć dydaktycznych

Działając na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października  2010 r. zmieniającego rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46 poz.432 ze zm. w sprawie organizacji roku szkolnego, w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

Zarządzam co następuje:


§ 1

  1. W roku szkolnym 2017/2018 ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:
  • 8 września 2017 r.
  • 2 listopada 2017 r.
  • 3 listopada 2017 r.
  • 2 maja 2018 r.
  • 4 maja 2018 r.
  • 11 czerwca 2018 r.

§ 2

  1. Wychowawcy poszczególnych klas i oddziału przedszkolnego mają obowiązek poinformowania  rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 1.

§3

  1. W przypadku zgłoszenia przez rodziców potrzeby opieki nad dziećmi w dniach, o których mowa w § 1 wychowawcy klas są zobowiązani do zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w wymiarze ustalonym z rodzicami nie dłuższym jednak niż przewidywanym w danym dniu w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§4

  1. W czasie trwania rekolekcji wielkopostnych nauczyciele będą pełnili dyżury według ustalonego wcześniej harmonogramu.

§5

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem  ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń oraz na tablicy Ogłoszeń.