kalendarium
Poniedziałek, 2018-11-19
Imieniny:
Elżbiety, Faustyny
kalendariummenumenuankieta

W szkole najbardziej podoba mi się to, że:

Pokaż wyniki
ankietapoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

poleć nas
Logo BIP
https://www.facebook.com/pages/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-ks-Jana-Twardowskiego-w-Kru%C5%BClowej-Wy%C5%BCnej/317527041606148?pnref=lhc
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminagrybow
http://uczniowskiee-portfolio.blogspot.com/

Kalendarium życia ks. Jana Twardowskiego

Jesteś tu: » Strona startowa » Nasz Patron » Kalendarium życia ks. Jana Twardowskiego

Kalendarium życia ks. Jana Twardowskiego1915


01.06.1915 w Warszawie przy ul. Koszykowej, w rodzinie Jana (24.10.1881 - 09.09.1945), radcy Ministerstwa Komunikacji i Anieli Marii z Konderskich (23.07.1890 - 07.12.1971), przychodzi na świat, jako trzecie dziecko, Jan Jakub Twardowski


1922


01.09.1922 - 06.1927 uczeń Szkoły Powszechnej w Warszawie


1927


01.09.1927 - 06.1935 uczeń państwowego męskiego Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. 1933-1935 współredaktor międzyszkolnego pisma młodzieży gimnazjalnej „Kuźnia Młodych"; redaktor działu literackiego; tu publikuje wiersze, utwory prozą, recenzje, wywiady z pisarzami.


1932


Debiut na łamach międzyszkolnego pisma młodzieży gimnazjalnej „Kuźnia Młodych" wierszem „Skarga".


1935


10.1935 - 06.1939 student na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Piłsudskiego w Warszawie.

 

1939


01.09.1939 - 1945 lata wojny spędza z rodziną w Warszawie

01.08.1944 - 02.10.1944 bierze udział w powstaniu warszawskim; zostaje ranny i trafia do szpitala powstańczego; po upadku powstania opuszcza miasto, ukrywa się na wsi, m.in. w Końskich koło Kielc.


1945

03.1945 wstępuje do Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.


1946


Pod pseudonimem Andrzej Derkacz publikuje pierwsze powojenne wiersze w czasopismach: „Odra", „Tygodnik Warszawski", „Tygodnik Powszechny".


1948


10.05.1948 kończy przerwane wojną studia polonistyczne; otrzymuje dyplom magistra filozofii w zakresie filologii polskiej.

04.07.1948 przyjmuje święcenia kapłańskie w kościele ojców karmelitów z rąk biskupa Wacława Majewskiego.

20.07.1948 - 06.1951 pracuje jako wikary w parafii  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żbikowie koło Pruszkowa.


1950


08.11.1950 po rocznej przerwie podejmuje studia doktoranckie na seminarium prof. Juliana Krzyżanowskiego.


1957

 

1.09.1957 uczy języka polskiego na Wydziale Przygotowawczym Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.


1970


Ukazuje się tom Znaki ufności, w opiniach krytyków i czytelników - przełomowy w polskiej liryce religijnej i w dorobku samego poety; od tego roku ukazują się tłumaczenia wierszy między innymi na języki: albański, angielski, białoruski, czeski, esperanto, fiński, flamandzki, francuski, hebrajski, macedoński, niemiecki, rosyjski, słowacki, szwedzki, ukraiński, węgierski, włoski.


1973


Ukazuję się pierwszy w dorobku tom poezji dla dzieci Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi, ukazuje się pierwszy w dorobku tom obcojęzyczny.

 

1978


11.12.1978 wręczenie Nagrody im. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego przyznawanej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne i Ars Christiana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej „za religijną twórczość poetycką".

 

1979


W wydawnictwie świeckim ukazuje się w serii Biblioteka Poetów tom Poezje wybrane, od tego czasu tomy wierszy ukazują się coraz częściej, by osiągnąć łączną liczbę kilkudziesięciu tytułów, licznie wznawianych.


1980


09.06.1980 wręczenie w warszawskim lokalu PEN Clubu Nagrody Literackiej Polskiego PEN Clubu im. Roberta Gravesa „za szczególnie godny uwagi utwór poetycki lub tomik poezji ogłoszony w ostatnim roku kalendarzowym" - za tom Poezjewybrane;

06.12.1980 wręczenie Medalu im. Janusza Korczaka przyznanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka i Polski Komitet Korczakowski, w uznaniu zasług w dziedzinie upowszechniania myśli i poglądów Starego Doktora, jako wyraz szacunku dla człowieka i poety doskonale rozumiejącego dusze dziecka.


1983


18.02.1983 wręczenie w Bazylice św. Mikołaja w Gdańsku Nagrody Literackiej im. Mikołaja Sępa Szarzyńskiego za tom Rachunek dla dorosłego przyznanej przez miesięcznik W drodze i Krąg Literacki Wiązania.


1986


01.01.1986 wręczenie w Nowym Jorku Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w dziedzinie literatury za rok 1985. Ukazuje się pierwszy ( z licznych późniejszych) obszerny zbiór wierszy: Nie przyszedłem pana nawracać.


1988


20.12.1988 przyznanie Nagrody prywatnej im. Anny Świrszczyńskiej za tom Który stwarzasz jagody (wydanie drugie).

 

1991


Ukazują się po raz pierwszy obszerniejsze rozważania ewangeliczne Wszędy pełno Ciebie...


1993


28.01.1993 przyznanie Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej za książkę stycznia 1993 roku Wiersze;

30.09.1993 Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku otrzymuje imię księdza Jana Twardowskiego, torując w kolejnych latach drogę kilkudziesięciu następnym szkołom w całej Polsce.

Listopad 1993 przyznanie Nagrody im. Juliusza Słowackiego Związku Literatów Polskich „za wiersze trafiające do czytelników wszystkich pokoleń".


1994


12.01.1994 wręczenie Nagrody Literackiej im. Włodzimierza Pietrzaka „za poezję", przyznanej przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana"; Przyznanie Tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Wychowanków III Liceum im. Generała Sowińskiego w Warszawie „w uznaniu zasług dla szkoły".


1995


27.10.1995 wręczenie w Białymstoku Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego przyznanej przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana" w Białymstoku;

19.11.1995 przyznanie Nagrody Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich w Toronto, w dziedzinie kultury za lata 1993 -  1994.


1996


16.04.1996 wręczenie Nagrody Literackiej  im. Władysława Reymonta  „za twórczość całego życia" przyznanej przez Związek Rzemiosła Polskiego;

20.06.1996 przyznanie w Wilanowie tytułu Kawalera Orderu uśmiechu przyznanego przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu;

21.06.1996 wręczenie Nagrody im. Ks. Janusza S. Pasierba przyznanej przez Klub Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu „za wiersze, a w nich za miłość do ludzi i otaczającego nas świata".

 

1997

 

19.04.1997 wręczenie na Zamku Królewskim w Warszawie Nagrody ministra Kultury i Sztuki za rok 1996 „za twórczość literacką".


1999

 

Ukazuje się zbiór wierszy Miłość miłości szuka. Wiersze 1937-1998.

18.04.1999 wręczenie na V Targach wydawców Katolickich Nagrody Głównej Wydawców Katolickich „Feniks";

21.04.1999 wręczenie na Zamku Królewskim w Warszawie  Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy za rok 1999 przyznanej przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy;

22.04.199 wręczenie dyplomu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

27.06.1999 wręczenie Orderu Ecce

13.11.1999 wręczenie na Zamku Królewskim w Warszawie  Orderu „Polonia Mater Nostra Est"

15.12.1999 wręczenie Lauru „Poeta Naszych Czasów" przyznanego przez czytelników „Poezja dzisiaj", „za cierpliwość w szukaniu drogi do każdego człowieka".


2000


03.2000 przyznanie Statuetki Dziecięcej Nagrody SERCA nr 013 przyznawanej przez dzieci ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce" w Świdnicy;

10.06.2000 wręczenie Medalu za wybitną twórczość poetycka przepełnioną miłością i odzwierciedlającą codzienność przyznanego przez Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki;

27.10.2000 wręczenie Medalu „Amico Scholae"

15.12.2000 wręczenie Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego - Ikar 2000 przyznanej przez Jury Nominacji „za wyjątkową we współczesnej literaturze, pełno głęboko humanistycznych treści poezję przemawiającą do każdego, za fenomen popularności szczególnie pośród młodzieży".


2001


26.01.2001 przyznanie pierwszego miejsca w VIII plebiscycie „Tele-Rzeczpospolitej" dodatku do „Rzeczpospolitej" - „Złota Piątka";

24.02.2001 nadanie godności Honorowego Kawalera Polskiego Bractwa Kawalerów  Gutenberga w uznaniu zasług dla kultury, a w szczególności dla literatury polskiej;

09.03.2001 wręczenie na zamku Królewskim w Warszawie Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za 2000 rok;

15.10.2001 wręczenie Nagrody „Totus" za 2001 przyznanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia (katolicki Nobel) w kategorii osiągnięć w dziedzinie kultury chrześcijańskiej „za całość osiągnięć twórczych, a szczególnie za dokonanie wielkiej syntezy miedzy kulturą a mistyką w czasach , gdy więź ta jest świadomie zrywana".


2003


14.03.2003 decyzją Jana Pawła II otrzymuje tytuł honorowego prałata Jego Świątobliwości.


2004

 

06.01.2004 przyznanie przez Kapitułę Nagrody z siedzibą w Poznaniu Ogólnopolskiej Nagrody dla Twórców „Pierścień Mędrców w Betlejem" za rok 2003;

02.06.2004-17.01.2006 Ukazuje się najpełniejsze wydanie wierszy: Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932-2004.


2005

 

31.05.2005 w wigilię dziewięćdziesiątych urodzin uczestniczy we Mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Życińskiego, z udziałem delegacji kilkudziesięciu szkół z całej Polski, noszących imię Księdza Jana Twardowskiego;

31.07.2005 przyznanie Nagrody Miasta Stołecznego w Warszawie  w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczpospolitej Polskiej;

5.12.2005 przyznanie nominacji do Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za twórczość dla dzieci i młodzieży „Sztuka Młodym";


2006

 

18.01.2006 umiera w szpitalu klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha;

02.02.2006 uroczystości pogrzebowe w kościele pw. Św. Katarzyny na Służewiu oraz w kościele sióstr wizytek przy ul. Krakowskie Przedmieście 34;

03.02.2006 uroczystości pogrzebowe w kościele sióstr wizytek oraz bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie następuje wręczenie Anieli Truszkowskiej, siostrzenicy Księdza, nadanego pośmiertnie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski; przywiezienie i złożenie ciała śp. Księdza Jana Twardowskiego w Krypcie budującej się Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.